Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Ανακοινώσεις Διαχειριστή

Open eClass Mobile app
- Παρασκευή, 14 Φεβρουαρίου 2014 -

Πληροφορίες για την εφαρμογή

Compatible with iPhone, iPad, and iPod touch

https://itunes.apple.com/us/app/open-eclass-mobile/id796936702