Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Ανακοινώσεις

Εγγραφή χρήστη στο eclass.uop.gr
- Δευτέρα, 19 Αυγούστου 2013 -

Δυνατότητα εγγραφής στο eclass.uop.gr έχουν οι χρήστες που διαθέτουν λογαριασμό στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου